Virtualios parodos „Gyvųjų paveikslų fotografija. Po šimtmečio“ fragmentas

IDĖJA, PADĖJUSI SPRĘSTI LAIKMEČIO PROBLEMAS IR SUKŪRUSI PRIDĖTINĘ VERTĘ ATEIČIAI

Šiaulių „Aušros“ muziejus pastaraisiais metais daug dėmesio skiria kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimui ir jo sklaidai. 2020 m. susidariusi pasaulinė ekstremali situacija, užverti muziejai ir suvaržytas visuomeninis gyvenimas paskatino Fotografijos muziejaus komandos iniciatyvą sukurti virtualios realybės meno erdvę ir „atnešti“ meno turinį į namus vartotojams, fiziškai atskirtiems nuo galerijų bei parodų salių. Ir šiandien, sušvelnėjus apribojimams, virtualios realybės produktai išlieka aktualūs meno mylėtojams, o muziejininkams suteikia galimybę vykdyti švietėjišką misiją dar viena patrauklia forma.

VIRTUALIŲ GALERIJŲ ĮRANKIS, NETURINTIS ANALOGŲ LIETUVOJE

Jau gana įprasta virtualias parodas publikuoti internete pateikiant eksponato vaizdą ir jo aprašą 2D vaizdo formate. Tačiau Fotografijos muziejaus, kūrybinės studijos „OKTA“ ir UAB „SneakyBox“ bendradarbiavimas leido sukurti inovatyvų virtualios 3D/VR galerijos įrankį, kuris sudaro galimybę virtualiai apsilankyti parodų salėje ir kūrinius ar kitus eksponatus, naudojant virtualios realybės akinius, apžiūrėti  tarsi tikroje ekspozicijoje, pajusti parodos erdvę, kompoziciją, kas yra neatsiejama bet kurios parodos suvokimo dalis. Anot UAB „OKTA“ direktoriaus Vitalijaus Žuko, kuriant virtualias galerijas buvo siekta sukurti efektingos architektūros ir dizaino erdves, tad konsultuotasi su šios srities specialistais – architektais, dizaineriais. Kūrėjams buvo itin svarbi ne tik žiūrovo, bet ir menininkų patirtis, tad stengtasi sukurti palankiausias galimybes išeksponuoti savo kūrinius, sukurti įrankius, kurie padėtų kokybiškai ir patraukliai pateikti tiek vizualią, tiek informacinę kūrinių dalį. Daug dėmesio buvo skirta turinio valdymo sistemos tobulinimui, siekiant, kad ji būtų lengvai perprantama, intuityvi.

Virtualioms 3D/VR galerijoms yra sukurtos 3D aplinkos, po kurias galima judėti naudojant kompiuterio pelę arba klaviatūrą. Eksponatai gali būti dviejų tipų: 2D (kabinami ant sienos), 3D (tūriniai objektai). UAB „SneakyBox“ vadovas Liudas Ubarevičius, komentuodamas projekto techninę pusę, atkreipia dėmesį, kad galerijos gali būti peržiūrimos naršyklėje, naudojant nuorodą arba būti įterptos į bet kokį puslapį (funkcija „Embed“).

Jei įrenginys palaiko VR funkciją, įsijungus ją, VR naudotojas gali „vaikščioti“ po parodą pats – imituojamas realistiškas vizitas galerijoje. WebVR yra pakankamai naujas sprendimas, reikalavęs nemažai optimizacijos veiksmų, norint pasiekti optimaliausią variantą, patogų tiek virtualiam lankytojui, tiek pačiam parodos koordinatoriui. Pažymėtina, kad galerija palaiko naujausius VR akinius „OCULUS Quest 2“, kurie yra visiškai autonomiški, jiems nereikia kompiuterio ar kitų įrenginių, todėl galima nevaržomai vaikštinėti ir žvalgytis virtualioje erdvėje tiesiog atsidarius juose naršyklę.

Galimybė tikroviškai išgyventi apsilankymo galerijoje patirtį neišeinant iš namų per interneto naršyklę ir VR akinius yra inovatyvi ir reta, analogiškų sprendimų pasiūlos Lietuvoje nepavyko rasti, užsienyje tokie produktai taip pat tik pradedami kurti.

Kuriant virtualias galerijas buvo siekiama sukurti tokias virtualias erdves, kurios pagal savo bendrą atmosferą, architektūrinius elementus būtų artimos Fotografijos muziejaus galerijai. Tačiau virtualios galerijos galimybės, transformavo ir praplėtė šį sumanymą, leido sukurti išskirtines erdvines patirtis, išplėsti ir praturtinti pradinį galerijos erdvės vaizdą. Įgyvendinant projektą, sukurtos dvi skirtingos virtualios parodinės erdvės, kiekviena su savita architektūra ir aplinka ir funkcinėmis eksponavimo galimybėmis, leidžiančiomis sukurti išskirtines kūrinių kompozicijas ir perteikti autorių ir kuratorių kūrybinius sumanymus kuriant parodos vizualųjį pasakojimą.

VIRTUALIOS REALYBĖS GALERIJOS JAU PASIEKIAMOS VARTOTOJAMS IR INTEGRUOJAMOS Į MUZIEJAUS EKSPOZICIJAS

Virtualių galerijų kūrimo įrankis jau padėjo įgyvendinti kelis muziejaus komandos kūrybinius sumanymus. Antai, 2021 m. liepos 13 d. – spalio 3 d. Fotografijos muziejuje veikė paroda „Grafo Tiškevičiaus fotografijos studija. Epochų inscenizacijos“, kurioje buvo analizuojami pirmojo šalies fotomenininko grafo B. H. Tiškevičiaus kūryvbos ypatumai, meniniai ieškojimai ir pasiekimai, pristatyta Fotografijos muziejuje saugoma B. H. Tiškevičiaus kūrinių kolekcija, kitur Lietuvoje ir užsienyje pasklidę autoriaus kūriniai. Pagrindinę ekspoziciją papildė virtualios realybės paroda „Gyvųjų paveikslų fotografija. Po šimtmečio“, atspindėjusi B. H. Tiškevičiaus ir šiuolaikinių Lietuvos autorių kūrybos paraleles. Pasibaigus fizinei ekspozicijai, ši VR galerija tęsia savo misiją kaip savarankiška paroda ir yra pasiekiama bet kuriam lankytojui: https://i.fotomuziejus.lt/hUUGO. Dar anksčiau sukurta, pirmoji virtuali galerija – „Susitikimai. Šiauliečiai menininkai“: https://i.fotomuziejus.lt/TTcJH. Virtualios galerijos publikuojamos oficialiose muziejaus interneto svetainėse, jos taip pat yra prieinamos ir Fotografijos muziejaus sukurtoje virtualių pasakojimų svetainėje „Muziejus Tau“ (https://museum4u.lt/), kuri yra puiki platforma dabartiniams ir būsimiems intelektualiems virtualios realybės produktams.

ATEITIES TENDENCIJOS IR GALIMYBĖS

Pirmosios sukurtos virtualios realybės galerijos – tai naujų galimybių pradžia, naujas technologinis įrankis muziejininkams bei menininkams realizuoti savo idėjas, būti kuo arčiau vartotojų. Sukūręs virtualių 3D/VR galerijų modelius, muziejus įgyvendino ir vieną iš svarbių tikslų – suteikti prieigą nuotoliniu būdu kokybiškai susipažinti su muziejaus kuriamu turiniu judėjimo ar kitokią negalią turintiems žmonėms ir tokiu būdu mažinti socialinę neįgaliųjų atskirtį. Virtualios galerijos gali būti nuolat kintančios – tobulinamos, atnaujinamos, papildomos, o taip pat ir naudojamos kūrybinėms edukacijoms, suteikiant galimybę pačiam vartotojui, prisijungus nuotoliniu būdu, tarsi tikram kuratoriui, savarankiškai suformuoti ekspoziciją. Ambicingo projekto sėkmingo realizavimo pavyko pasiekti dėka sėkmingo bendradarbiavimo su partneriais, jau turinčiais patirtį ir galimybes įgyvendinant interaktyvius virtualios realybės projektus – UAB „SneakyBox“ ir kūrybine studija „OKTA“, besispecializuojačia naujausių medijų panaudojime meniniuose, kultūriniuose ir istoriniuose projektuose. 2018 m. kūrybinės studijos „OKTA“, sukurtas trumpametražis 360 laipsnių virtualios realybės projektas-filmas „Angelų takais“ buvo pristatytas 75-ojo Venecijos kino festivalio „Biennale college cinema – Virtual reality“ konkursinėje programoje, Jungtinėje Karalystėje pelnė „Lumen Prize for Art and Technology“ apdovanojimą bei apdovanotas „Sidabrinės gervės“ prizu kaip geriausias profesinės meistrystės filmas). Pažymėtina, kad kartu su Šiaulių „Aušros“ muziejumi 2021 m. kompanija sukūrė Žaliūkių malūno virtualios realybės žaidimą, kurį „OKTA“ direktorius V. Žukas apibūdino kaip vieną iš smagiausių iššūkių (žaidimo pristatymas prieinamas čia: https://i.fotomuziejus.lt/bSHMW, žaidimą galima žaisti tik apsilankius Žaliūkių malūne, naudojant VR akinius „OCULUS Quest 2“).

Nuolatinis atsinaujinimas, tikslas būti pasiekiamam vartotojams priimtiniausia forma, atliepia pagrindinę Šiaulių „Aušros“ muziejaus misiją – kaupti, saugoti, populiarinti istorijos, meno, technikos paveldą, padėti pažinti praeitį, suvokti dabartį ir kurti ateitį.

OKTA – prodiuserinė kūrybinė studija, besispecializuojanti naujausių medijų panaudojime meninių, kultūrinių ir istorinių projektų tikslams, turinti reikiamą patirtį ir galimybes įgyvendinant interaktyvius virtualios realybės projektus.

Pastaraisiais metais ypatingą dėmesį OKTA skiria istoriniams projektams. 2020 m., bendradarbiaujant su Vilniaus Universitetu, OKTA studija kartu su komanda sukūrė 65 animuotas istorijas, kurios pasakoja apie LDK laikų Vilnių, bei 5 virtualios realybės trumpametražius filmus apie išskirtines Vilniaus vietoves, objektus bei jų istoriją. Daugiau apie projektą: https://www.delfi.lt/apps/vilniaus-istorijos/ .

Lygiagrečiai OKTA studija vykdo ir kitus komercinius bei edukacinius projektus. Kartu su Lietuvos Nacionaliniu Muziejumi bei Šiaulių „Aušros“ muziejumi parengta nemažai muziejų virtualaus turo bei virtualios realybės projektų, kurie gimė su didele komanda išsamiai analizuojant istorinę medžiagą.

Šiuo metu studija OKTA dirba ties 40 min. trukmės multimedija programos sukūrimo unikaliam, naujai įkurtam privačiam gintaro muziejui Nidoje.

Išsamus kompanijos portfolio yra prieinamas internete: www.oktastudio.com