Suaugusiųjų ugdymas(is) Fotografijos muziejuje. Fot. Edvardas Tamošiūnas

 

 

Vasario pradžioje Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, įgyvendindama Erasmus+ projektą „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and Knowledge“, organizavo virtualią konferenciją „Ugdymas ir fotografija: nuo objekto iki objektyvo“.

Konferencijos metu dalintasi patirtimi apie parodų rengimą netradicinėse erdvėse, dirbtinio intelekto panaudojimą, fotografijos galimybes įgyvendinant asmeninius ir profesinius projektus bei kitomis temomis.

Fotografijos muziejaus muziejininkas-rinkinio saugotojas Žygimantas Ruškys pristatė pranešimą apie suaugusiųjų ugdymą(si) Fotografijos muziejuje.

Vienas iš svarbiausių Fotografijos muziejaus tikslų – kurti lankytojams turtingą ir įtraukiančią patirtį, susitikus praeičiai ir dabarčiai, technologijoms ir menui. Muziejus, specializuojantis fotografijos istorijos, meno, technikos ir technologijos srityse, yra unikali vieta, leidžianti giliau pažinti ir suprasti fotografiją kaip reikšmingą kultūros dalį.

Muziejuje vykdoma edukacinė veikla yra daugiasluoksnė ir orientuota į įvairių lankytojų poreikius. Organizuojami edukaciniai užsiėmimai, kurie atnaujinami ir kuriami atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius, leidžia ne tik vaikams, bet ir suaugusiems įsigilinti į fotografijos meno subtilybes, susipažinti su technikos raida bei technologinėmis naujovėmis. Muziejaus andragoginė veikla taip pat siūlo ekskursijas, seminarus, dirbtuves, paskaitas, savarankišką tekstinio, vaizdinio, garsinio turinio analizavimą, galimybes suaugusiesiems ne tik mokytis, bet ir praktiškai taikyti įgytas žinias, pajausti meno terapijos poveikį.

Ilgametis auditorijos stebėjimas ir analizavimas rodo, kad vieni lankytojai muziejuje apsilanko norėdami bendrauti ir praleisti laiką kartu su šeima ar draugais, kiti – atitrūkti nuo kasdienės rutinos, o kai kuriems svarbiausia yra mokymasis ir naujų dalykų atradimas. Fotografijos muziejus atsižvelgia į šiuos poreikius, nuolat siūlydamas įvairias naujas patyrimines ir mokomąsias veiklas.

Šeimoms, lankančioms muziejų, siūlomos edukacinės veiklos, pritaikytos tiek vaikams, tiek tėveliams. Suaugusiems rekomenduojama su parodų, ekspozicijos turiniu susipažinti iš anksto (virtualiai arba gyvai), tuomet šeimos apsilankymas įgyja dar svaresnę švietimo, tyrinėjimo ir mokymosi kartu prasmę.

Įvairūs edukaciniai vedliukai ir žaidimai, sukurti patrauklūs įvairioms amžiaus grupėms, leidžia lankytojams per asmeninę patirtį įsisavinti papildomą informaciją apie parodą. Tėvai, pasiruošę vizitui, padeda vaikams atlikti edukacines užduotis, taip skatindami jų mokymąsi. Ši integracija tarp švietimo ir pramogų padeda šeimoms patirti muziejų kaip bendrą mokymosi erdvę, kurioje galima kartu tyrinėti, mokytis ir dalintis patirtimis. Toks požiūris inicijuoja kultūrinį sąveikavimą tarp skirtingų kartų ir formuoja ilgalaikius muziejaus lankymo įpročius.

Edukacijos, supažindinančios su fotografijos istorija, senovinėmis ir šiuolaikinėmis fotografijos technologijomis, pritraukia daug ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų. Juos atlydi, taip pat žinių bei praktinių patyrimų gauna ir suaugusieji – pedagogai. Edukacijas, kaip ir ekskursijas parodose bei ekspozicijoje, noriai renkasi ir suaugusiųjų draugų, artimųjų, darbo, kitų organizacijų kolektyvai, kolegos iš kultūros, paveldo saugojimo įstaigų.

Fotografijos muziejus – taip pat ir savarankiško mokymosi ir savišvietos centras. Tai vieta, kur asmuo mokosi, gauna jam aktualią informaciją ir patirtis. Muziejaus skaitykloje galima leisti laiką besidomint fotografijos istorija, technika ir technologijomis, Lietuvos ir pasaulio fotografais, jų kūryba, stogo terasoje – tyrinėti fotografinius filtrus, QR kodų nuorodose sužinoti apie jų reikšmę ir paskirtį. O lankant ekspoziciją „Laisvę fotografijai!“ – audiogido pagalba savarankiškai tyrinėti muziejaus eksponatus ir susipažinti su fotografijos istorija per jos kelio į laisvę prizmę. Neturintys galimybės apsilankyti fiziškai, gali tai padaryti virtualiai – muziejaus YouTube kanale bet kada pasiekiamas pasakojimų ciklas „Laisvę fotografijai! Istorija iš arčiau“. Suaugusieji taip pat skatinami pažinti istoriją ir ja dalintis virtualių pasakojimų platformoje „Mano ir mūsų istorija“, dalijimosi procesą palengvina sukurtas edukacinio turinio vaizdo įrašas.

Suaugusieji – aktyvūs įvairių renginių – paskaitų, seminarų, susitikimų su parodų autoriais, įvairių meno, menotyros sričių ekspertais. Edukacines galimybes praplečia ir Fotografijos muziejaus virtualioje erdvėje (Facebook, YouTube, Instagram) laisvai prieinami produktai. Viešai publikuojami muziejuje vykstančių paskaitų ir seminarų vaizdo įrašai ar tiesioginės transliacijos mokymosi procese suteikia galimybę suaugusiems mokytis savarankiškai, patogiu metu ir tempu. Taip pat neribojamos galimybės pažinti fotografiją virtualiose ir virtualios realybės parodose bei virtualiuose turuose.

Vienas iš sėkmingiausių Fotografijos muziejaus projektų, orientuotų į fotografijos praktikos gilinimąsi – Tarptautinis senųjų fotografijos technologijų simpoziumas. Šis tęstinis renginys yra ypatingai svarbus profesionalams – restauratoriams, muziejininkams, parodų kuratoriams, edukacinių programų vadovams, taip pat senųjų fotografijos procesų ekspertams. Tačiau simpoziumo metu vykstančios seminarų, konferencijų ir praktinių dirbtuvių sesijos yra atviros ir plačiajai visuomenei. Dirbtuvės, vykstančios įvairiose Šiaulių miesto erdvėse, kviečia smalsuolius prisijungti ir iš arčiau susipažinti su fotografijos pasauliu. Simpoziumo metu pristatomi pranešimai taip pat laisvai prieinami Fotografijos muziejaus YouTube paskyroje, specializuotoje internetinėje svetainėje https://photosymposium.lt/.

Muziejaus įtraukties ir prieinamumo veiklos kryptis yra orientuota į visus lankytojus, įskaitant ir mažiau galimybių turinčius asmenis. Pavyzdžiui, parodoje „Grafo Tiškevičiaus fotografijos studija. Epochų inscenizacijos“ buvo sukurti garsinio vaizdavimo įrašai, siekiant fotografinį turinį pritaikyti, padaryti suprantamą aklųjų ir silpnaregių auditorijai. Siekiama, kad ir kiekviena video formatu publikuojama medžiaga būtų subtitruojama, taip atveriant galimybes mokytis asmenims, turintiems klausos negalią ar kalbos supratimo barjerų.

Fotografijos muziejus efektyviai prisideda prie suaugusiųjų švietimo ir ugdymo(si) procesų. Organizuojamos veiklos, pritaikytos skirtingų amžiaus grupių ir poreikių lankytojams, prisideda prie informuotos, socializuotos ir sąmoningos visuomenės kūrimo, skatina fotografijos, jos pažinimo, paveldo sklaidą.