Pagalbinį fondą sudaro apie 7 500 neautentiškų ar fragmentiškai išlikusių muziejinių vertybių, skirstomų į tokias pat grupes kaip ir pagrindinio rinkinio eksponatai.