Seniausi Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus Negatyvų rinkinyje saugomi fotografo, cinkografo Aleksandro Jurašaičio (1859-1915) XIX a. pab. stiklo negatyvai, sukurti Baltarusijoje. Teigiama, kad A. Jurašaitis buvo pirmasis Lietuvos fotografas, fotografavęs laukinę gamtą ir žvėris (stumbrus) Belovežo girioje. Būdamas kariškiu, turėjo leidimą fotografuoti carą bei medžioklės vaizdus. Tada ir padarė garsiąsias stumbrų fotografijas Belovežo girioje.