Fotografinis vaizdas nuo to momento, kai buvo išrastos technologijos, kaip jį užfiksuoti, tapo svarbia asmeninės ir kolektyvinės istorijos dokumentavimo, komunikacijos ir meninės raiškos priemone. Tobulėjančios skaitmeninės technologijos išstūmė brangų ir nepalyginamai daugiau laiko ir žinių reikalaujantį fotocheminį fotografijos gamybos procesą, tapusį muzealija, tyrimų ir pažinimo objektu. Fotografinis paveldas sudaro reikšmingą muziejų, archyvų, kitų institucijų saugomo vizualiojo paveldo dalį, neprarandančio aktualumo ir visuomenės susidomėjimo. Senųjų fotografijos technologijų įvairovė, kai reikia jas tyrinėti ir aprašyti, sukelia nemažai sunkumų tyrėjams, o fotografinės medžiagos netvarumas reikalauja didžiulių pastangų, praktinės ir teorinės patirties, norint ją išsaugoti.
Siekiant sutelkti atminties institucijų pajėgas sprendžiant opiausias fotografijos paveldo saugojimo problemas, skatinti dalykinį dialogą, apsikeitimą patirtimi ir gerosios praktikos sprendimais tarp įvairių sričių specialistų, simpoziume kviečiami dalyvauti ir dalytis patirtimi fotografijos tyrėjai, muziejininkai, archyvarai, restauratoriai, senųjų fotografijos technikų praktikai iš Lietuvos ir užsienio. Simpoziumo programa susideda iš dviejų dalių – konferencijos ir dirbtuvių. Konferencijos pranešimai skirti seniesiems fotografijos procesams, jų istorijai apžvelgti, pristatyti institucijose kaupiamus fotografinius rinkinius, jų tyrimo ir saugojimo problematiką, kylančius iššūkius medžiagą pritaikant ir panaudojant šiandien.

 

 

LRT reportažas nuo 6 min. Senųjų fotografijos technologijų aktualumas šiomis dienomis. Šiauliuose – Tarptautinis senųjų fotografijos technologijų simpoziumas.

Žiūrėti video

 

 

ŠTV Infostudijos reportažas apie įvykusį Šiauliuose Tarptautinį senųjų fotografijos technologijų simpoziumą.

Žiūrėti video

VISI RENGINIAI – NEMOKAMI!

Kūrybinėse dirbtuvėse galima dalyvauti tik iš anksto užsiregistravus el. paštu (nurodyti dirbtuvių pavadinimą, vardą, pavardę, instituciją).

Daugiau informacijos

SIMPOZIUMO ORGANIZATORIAI
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Fotografijos muziejus

SIMPOZIUMĄ FINANSUOJA
Lietuvos kultūros taryba
Šiaulių miesto savivaldybė

SIMPOZIUMO DRAUGAI
Atvirosios fotografijos dirbtuvės
Šiaulių PRC