Kviečiame į paskaitų ciklą parodoje „TAPATYBĖS FORMATAI. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“.

2018 m. balandžio 13 d., penktadienį, 17 val. Fotografijos muziejaus Galerijoje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) įvyks pirmoji ciklo paskaita – dr. Tomo Pabedinsko „MODERNIZMO KONSTRUKCIJOS FOTOGRAFIJOS TEORIJOJE“.

Modernistinės fotografijos samprata formavosi ne vien kaip avangardinės kūrybos programa. Ji atsirado kaip atsakas į XX a. pirmosios pusės spartų technikos progresą ir tuomet naujas socialines struktūras bei gyvenimo ritmą. Kita vertus, kaip tik tuo metu fotografai, nusigręžę nuo siaurų meno srities problemų sprendimo, perprato naudojamos medijos savitumą ir fotografija pirmą kartą tapo tikrai savarankiška kūrybos šaka. Paskaitoje modernistinės fotografijos samprata bus analizuojama remiantis žymiausių modernistinės fotografijos kūrėjų teiginiais, bet ne vien meniniu aspektu. Be to, neapsiribojant retrospektyviu žvilgsniu į modernistinės fotografijos istorines ištakas, auditorija bus skatinama kelti aktualius klausimus, tokius kaip šis − kokią reikšmę modernistinis naujumo siekis turi šiandien.

TOMAS PABEDINSKAS

Gimė 1980 10 15 Kaune. Nuo 2007 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2008 suteiktas meno kūrėjo statusas. 2009 Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 2007 stažavosi Čekijoje, Prahos Karolio universiteto Filosofijos ir menų fakultete. 2009 Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektorius. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros lektorius 2010−2016, nuo 2016 docentas. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto lektorius 2012, nuo 2013 docentas. Nuo 2001 surengė septynias asmenines fotografijų parodas Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo vienuolikoje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. 2007 apdovanotas  Kauno miesto savivaldybės padėka „už kultūros ir meno sklaidą, Kauno vardo garsinimą, gražius ir prasmingus darbus, už tai, kad Lietuvoje yra unikalus leidinys Nemunas, kuriuo galime didžiuotis“, 2015 – Kauno miesto savivaldybės padėka „už fotografines ir menotyrines idėjas ir iniciatyvas Kauno mieste bei profesionalų jų aktualizavimą“.

Leidiniai: Contemporary Lithuanian Photography. Relationship between the Image and the Identity of a Person (2010), Žmogus Lietuvos fotografijoje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje (2010), Subkultūra (2012). Nuo 2001 publikavo daugiau nei pusantro šimto mokslinių ir kritikos straipsnių fotografijos ir šiuolaikinio meno temomis.

Informacija apie autorių iš: https://kaunasgallery.lt/fotomenininkai/tomas-pabedinskas/