2018 m. birželio 20 d., trečiadienį, 17 val. Fotografijos muziejaus Galerijoje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) vyko Šiaulių „Aušros” muziejaus organizuojamo viešų paskaitų ciklo „Šimtmečio naratyvai” paskaita „Praeitis, fotografijos ir istorinė vaizduotė“, kurią skaitė Vilniaus universiteto docentas Aurimas Švedas.

Kodėl praeitį tyrinėjantys mokslininkai vis dažniau prabyla apie istorinės vaizduotės svarbą? Kas yra istorinė vaizduotė ir kuo ji skiriasi nuo vaizduotės? Kokių pasakojimų apie istoriją reikia XXI amžiaus žmogui ir kokią vietą šiuose pasakojimuose užima vaizdai bei fotografijos?
Ar fotografijos turi šansą praeities tyrinėtojų bendruomenės akyse įgyti “nekonvencinės istoriografijos” statusą (kokį jau turi romanai ir meniniai kino filmai)? Kaip įmanomas fotomenininko ir istoriko dialogas mąstant apie žmogaus, daiktų ir reiškinių egzistavimą laike bei šios egzistencijos prasmę?

Aurimas Švedas – Vilniaus universiteto docentas, kurio interesų sfera: istorijos teorija, sovietinės ir posovietinės Lietuvos kultūros istorija, kolektyvinė atmintis ir istoriografija, istorija ir kinas.
A.Švedas jau dešimt metų oral history metodu kuria iškilių Lietuvos mokslo ir meno pasaulio asmenybių portretus. Turi savo skiltį savaitraštyje „Literatūra ir menas“, yra parašęs ir sudaręs devynias knygas. 2016-ais metais už publicistiką apdovanotas Kultūros ministerijos premija.

Naujausia A. Švedo knyga “Irena Veisaitė: Gyvenimas turėtų būti skaidrus” (“Aukso žuvys”, 2016). Pastaroji knyga dabar verčiama į vokiečių ir anglų kalbas.