2018 m. gegužės 10 d., ketvirtadienį, 17 val. Fotografijos muziejaus Galerijoje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) įvyko antroji ciklo paskaita – Prof. dr. Giedrės Jankevičiūtės „XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailė ir fotografija: nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio iki Veronikos Šleivytės“.

Besiplėtojant XX a. Lietuvos dailės ir fotografijos tyrimams, susidomėta šių dviejų medijų sąsajomis dailininkų kūryboje. Fotografavusių dailininkų būta ne taip mažai, pradedant nacionalinės dailės klasikais Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Petru Kalpoku, Adomu Varnu, Antanu Žmuidzinavičiumi. Fotomontažu domėjosi avangardistas Vytautas Kairiūkštis, o jo mokinys Vaclovas Kosciuška ketvirtame dešimtmetyje paskleidė fotografavimo užkratą Kauno meno mokykloje. Pranešime pristatomos kelios skirtingos fotografijos panaudojimo strategijos, būdingos XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailininkų kūrybai, supažindinama su naujausiais tyrėjų atradimais šioje srityje.

Paskaita yra Šiaulių „Aušros“ muziejaus viešų paskaitų ciklo „Šimtmečio naratyvai“ dalis. Plačiau www.ausrosmuziejus.lt

Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė yra dailės istorikė ir parodų kuratorė, Vilniaus dailės akademijos profesorė ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dailės ir vizualinės kultūros istorijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja. Pagrindinė jos mokslinių tyrimų sritis – XIX a. pabaigos ir XX a. Vidurio ir Rytų Europos, ypač Lietuvos dailė ir vizualinė kultūra. Tarp stambiausių jos darbų – monografijos Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 (2003), Lietuvos grafika. The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940 (2008), parodos knyga Po raudonąja žvaigžde. Under the Red Star. Lithuanian Art in 1940–1941 (2011), katalogas Teodoras Kazimieras Valaitis, 1934–1974 (2014), monografija Telesforas Kulakauskas, 1907–1977 (2016), kolektyvinė monografija Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas, 1903–1954 (2017).