Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (LMA RMTS) 2017 m. balandžio 20–21 d. Fotografijos muziejuje Šiauliuose (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje) buvo organizuoja XX mokslinė-praktinė konferencija ,,Fotografija Lietuvos muziejuose“. Konferencijos metu buvo prisimintas Lietuvos muziejuose saugomas fotografijos paveldas it jo populiarinimo būdai..

Pasirinkta tema labai plati ir aktuali.  Fotografijas kaupia ir saugo kone kiekvienas Lietuvos muziejus, nepriklausomai nuo rinkinių komplektavimo krypties ar muziejaus specializacijos. Fotografija muziejuje svarbi kaip savarankiškas praeities artefaktas, atspindintis visuomenės technikos, technologijos ir kultūros raidą bei pasiekimus, kaip įtaigus ir patikimas ikonografinis šaltinis praeičiai pažinti, tyrinėti ir iliustruoti, ją eksponuoti, kaip meno kūrinys ar jo šaltinis, šiandienos vyksmo dokumentacijos, edukacinės informacijos medija. Fotografija muziejuose yra ir „paklausus“ visuomenės susidomėjimo objektas, ji įtaigiai materialiai vizualizuoja praeities vaizdinius, kiekvieno iš mūsų asmeninę ir kolektyvinę atmintį, be jos neįsivaizduojama šiandienos viešoji ar asmeninė erdvė. Fotografijos aktualumas įpareigoja muziejus vystyti ir tobulinti tradicinius ir įvaldyti šiuolaikiškus fotografijos tyrimų ir jų rezultatų sklaidos būdus, skaitmeninimo technologijas ir įrankius, kurti inovatyvias paslaugas visuomenei. Be to, fotografinė medžiaga – viena iš jautriausių aplinkos poveikiui materijų, kurios saugojimas muziejų saugyklose, eksponuojant ar kitaip naudojant – yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis ne tik nemažų investicijų, bet ir praktinės ir teorinės patirties.

Fotografijos muziejus šios temos konferencijai rengti yra visapusiškai tinkama vieta. 2014 m. baigtas rekonstruoti vienintelis specializuotas fotografijos meno ir technikos muziejus Lietuvoje, yra svarbus daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą ir gausų Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos bei kitų eksponatų rinkinį. Čia organizuojamos šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio fotografijos parodos, intensyvi pažintinė ir edukacinė veikla.

Konferencija vyko 2 dienas. Konferencijos dalyviai po mokslinių pranešimų dalies turėjo galimybę Fotografijos muziejuje susipažinti su praktiniais fotografijų saugojimo, skaitmeninimo, konservavimo, eksponavimo ir kitais sprendimais, apžiūrėti muziejaus erdves bei ekspozicijas ir pasidalinti patirtimi.

 

Siūlomos pagrindinės konferencijos temos ir potemės:

Fotografijos istorija. Istorija fotografijoje

Fotografijų rinkiniai ir kolekcijos

Fotografijos istorijos tyrimai

Eksponatų istorijų atodangos konservavimo/restauravimo procese

Fotografijos interpretavimo horizontai

Fotografijos rinkinių reprezentavimas ir aktualizavimas: tradiciniai ir inovatyvūs sprendimai.

Fotografijos interpretavimo galimybės. Tarpdisciplininis bendradarbiavimas.

Kaip (iš)saugoti?

Fotografinių medžiagų saugojimo problemos ir sprendimai

Fotografijų sisteminimas, tipologija, terminologijos problemos.

Fotografijos technologijos tyrimai ir identifikavimas. Teoriniai ir praktiniai aspektai.

Fotografijų skaitmeninimo klausimai

Fotografinių eksponatų konservavimas/restauravimas

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2017 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis

9.30–10.00 REGISTRACIJA
10.00–10.30 ATIDARYMAS
I posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininkas, Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis
10.30–10.50 dr. Margarita Matulytė (Lietuvos dailės muziejus)
FOTOGRAFIJOS KAUPIMO VALSTYBINĖSE SAUGYKLOSE STRATEGIJOS
10.50–11.10 Dainius Junevičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
LIETUVOS MUZIEJUOSE IR PRIVAČIUOSE RINKINIUOSE SAUGOMŲ ERDVINIŲ NUOTRAUKŲ TYRIMO IR SKLAIDOS PROJEKTAS
11.10–11.50 KAVOS PERTRAUKA
11.50–12.10 Jovita Vilimaitienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus)
FOTOGRAFIJOS PAVELDO SKLAIDA. INOVATYVIOS PASLAUGOS MUZIEJUOSE
12.10–12.30 Gintas Kavoliūnas (Vilniaus dizaino kolegija, VŠĮ Atvirosios fotografijos dirbtuvės)
SENŲJŲ FOTOGRAFIJŲ PROCESŲ PĖDSAKAIS
12.30–13.30 PIETŲ PERTRAUKA

II posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos narė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja dr. Zita Pikelytė
13.30–13.50 Aidas Kulbokas (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
JANO BULHAKO FOTOGRAFIJOS PALIKIMAS NACIONALINIAME M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUJE
13.50–14.10 Romaldas Adomavičius (Lietuvos jūrų muziejus)
VYTAUTO BAGDANAVIČIAUS FOTOALBUMAI LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE: KELIO Į JŪRĄ LIUDININKAI
14.10–14.30 Jolanta Klietkutė (Kretingos muziejus)
PAULINA MONGIRDAITĖ – ŠVIESORAŠČIO LAIŠKAI
14.30–14.50 Danutė Gruzdienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
UNIKALI KOLEKCIJA VIENAME ALBUMĖLYJE (IŠ NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO MUZIEJAUS RINKINIŲ)
14.50–15.30 KAVOS PERTRAUKA

III posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos jūrų muziejaus muziejininkas-istorikas Dainius Elertas
15.30–15.50 Vilma Valiukonienė (Lietuvos švietimo istorijos muziejus)
PRANAS JUOZAPAVIČIUS – KULTŪROS PAVELDO FIKSUOTOJAS
15.50–16.10 dr. Zita Pikelytė (Panevėžio kraštotyros muziejus)
TIKROVĖ AR IMITACIJA? NEĮPRASTI VAIZDŲ KŪRIMO ATVEJAI LIETUVOS FOTOGRAFIJOJE IKI 1940 METŲ
16.10–16.30 Žydrė Petrauskaitė (Lietuvos dailės muziejus)
STASIO VAITKAUS FOTOGRAFIJOS LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUJE
16.30–16.50 Ieva Meilutė-Svinkūnienė (Vito Luckaus fotografijos centras)
KAIP PARODOJE SUGYVENA SKIRTINGA FOTOGRAFIJA: VITO LUCKAUS FOTOGRAFIJOS CENTRO PARODŲ ATVEJAI
16.50–17.20 Diskusijos

FOTOGRAFIJOS MUZIEJAUS DARBUOTOJAI KONFERENCIJOS DALYVIUS KVIEČIA Į EKSKURSIJAS PO FOTOGRAFIJOS MUZIEJŲ (kavos pertraukų metu):
11.20 – 11.50
13.00 – 13.30
15.00 – 15.30

„AUŠROS“ MUZIEJUS KVIEČIA Į CHAIMO FRENKELIO VILĄ (VILNIAUS G. 74, ŠIAULIAI), SPECIALIOJE PROGRAMOJE:
17.30–18.00 Ekskursija Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centre
18.00–18.30 Ekskursija tarptautinėje parodoje „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“
Nuo 18.30 – kolegiškas bendravimas

2017 m. balandžio 21 d., penktadienis

9.00 – 9.45 „AUŠROS“ MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ ŽALIŪKIŲ MALŪNININKO SODYBOJE (ARCHITEKTŲ G. 73, ŠIAULIAI). Išvykimas iš Fotografijos muziejaus.

*yra galimybė apsilankyti ir kituose Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose. Daugiau informacijos registracijos metu.

I posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos narė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Virginija Šiukščienė
10.00–10.20 Vilija Ulinskytė-Balzienė (Fotografijos muziejus)
(PER)KURIANT FOTOGRAFIJOS MUZIEJŲ
10.20–10.40 Karina Simonson (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus)
DOVYDO ŽVAIGŽDĖ STALO ĮRANKIŲ STALČIUJE: SVARBIAUSIOS PROBLEMOS TYRINĖJANT PIETŲ AFRIKOS ŽYDŲ FOTOGRAFIJĄ
10.40–11.00 Vaida Sirvydaitė Rakutienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
ĮŽVALGUSIS DR. A. M. RAČKUS. SEBAH PAVYZDYS
11.00–11.20 Ernestas Vasiliauskas (Klaipėdos universitetas)
LATVIŲ DIASPOROS ŠIAURĖS LIETUVOJE – „DUNDURNIEKU“ (DAUNORAVA) GYVENIMO ATSPINDŽIAI FOTOGRAFIJOSE XX A. PIRMOJOJE PUSĖJE (IŠ PRIVAČIŲ RINKINIŲ)
11.20–12.00 PIETŲ PERTRAUKA

II posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos jūrų muziejaus muziejininkas-istorikas Dainius Elertas
12.00–12.20 Vytautas Ramanauskas (Mažeikių muziejus)
MAŽEIKIŲ FOTOGRAFAI IKI 1940 M.
12.20–12.40 Snieguolė Kubiliūtė (Biržų krašto muziejus „Sėla“)
BIRŽŲ MIESTO FOTOGRAFAI IR JŲ PALIKIMAS XIX A. PAB.–1944 M.
12.40–13.00 Marijona Mieliauskienė (Rokiškio krašto muziejus)
ROKIŠKIO DVARAS IR JO SAVININKAI FOTOGRAFIJOSE XIX A. PAB.–1940 M.
13.00–13.20 KAVOS PERTRAUKA

III posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininkas, Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis
13.20–13.40 Dalia Kiukienė (Rokiškio krašto muziejus)
XX A. I PUSĖS ROKIŠKIO FOTOGRAFAI: NAUJI ATRADIMAI (M. GERMANAS IR J. MASIULIS)
13.40–14.00 Arvydas Jakštas (Lietuvos sporto muziejus)
FOTOGRAFIJOS RINKINIAI IR KOLEKCIJOS LIETUVOS SPORTO MUZIEJUJE
14.00–14.20 Marina Petrauskienė (Žemaičių muziejus „Alka“)
FOTOGRAFIJOS, LIUDIJANČIOS KAPLANSKIŲ ŠEIMOS ISTORIJĄ
14.20–14.40 Donata Jutkienė (Kupiškio etnografijos muziejus)
FOTOGRAFIJŲ REPREZENTAVIMAS IR AKTUALIZAVIMAS TRADICINĖJE KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS VEIKLOJE
14.40–15.00 Diskusijos, konferencijos apibendrinimas.

Informaciją pateikė konferencijos rengėjas Dalius Avižinis. LMA archyvo nuotraukos.

LMA RMTS vadovas Dalius Avižinis, el. paštas ., tel. pasiteirauti 8 5 21 21 13 9; 868411934

Pagal konferencijoje skaitytus pranešimus parengtus straipsnius ketinama publikuoti Lietuvos muziejų asociacijos leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 16. XX mokslinė konferencija ,,Fotografija Lietuvos muziejuose“.

Primename, kad periodinio leidinio ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ antrojoje dalyje publikuojami muziejų rinkinių tyrinėjimai, nesusiję su konferencijos tema. Rubrikoje „Vieno eksponato istorija“ siūloma pristatyti vienu ar kitu aspektu unikalų eksponatą, kuris gali būti mokslinio tyrinėjimo objektas.