Fotografijos muziejus minėdamas Lietuvos valstybės akūrimo dieną atgaivina Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirtą kūrybinės fotografijos parodą „Tapatybės formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje.“ 2018 m. muziejuje gyvai eksponuota paroda susilaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Joje parodyti tarpukario Lietuvos fotografų, fotografijos mėgėjų kūriniai, atskleidžiantys daugiasluoksnį ir margaspalvį Vasario 16-osios Lietuvos veidą, šiandien naujai pristatomi virtualioje galerijoje, kurią galite išvysti internetinėje svetainėje www.museum4u.lt.

Lietuvos fotografija tarpukariu peržengė amato rėmus ir įsiliejo į modernėjančios valstybės parodų sales, spaudos leidinių puslapius, viešąją miestų ir miestelių erdvę. Įvyko didžiulis kūrybinės fotografijos proveržis. Fotografijos profesionalai ir mėgėjai būrėsi į bendruomenes, rengė parodas, leido leidinius, buvo publikuojami pirmieji fotografijos kritikos straipsniai, išpopuliarėjo fotožurnalistika, radosi fotokorespondento profesija, buvo organizuojami įvairūs fotomėgėjų konkursai. Fotografija populiarėjo asmeninėje erdvėje, kur ji buvo pritaikoma ne tik kasdienybės akimirkoms dokumentuoti, bet ir naudojama kūrybiniams eksperimentams.

 

 

Tarpukariu Lietuvos valstybė puoselėjo tautinės kultūros politiką – buvo ieškoma tautos tapatumo ženklų, savitų kultūros bruožų, išskiriančių Lietuvą iš didžiųjų kaimynių ir padedančių atsispirti jų įtakoms bei ugdančių tautos dvasią, pabrėžiančių jos unikalumą. Ne veltui tarpukario kūrybinės fotografijos darbuose dominuoja tradicinė dokumentinė raiška, o turinyje – tautinės vertybės ir simboliai: tėviškės peizažai, kaimai, miestai ir miesteliai, šventės, architektūros paminklai, švenčių akimirkos, visuomenės pilietiškumas ir pan. Šalia dominuojančio tradicinio turinio būta kūrybinių individualios raiškos paieškų ir modernistinės fotografijos bandymų, kurie labiausiai pastebimi fotografavusių dailininkų kūryboje. Neretai tik asmeniniai eksperimentai, tada nepretendavę į meninės kūrybos statusą ir neeksponuoti to meto ekspozicijose, šiandien yra įgavę originalių ir savitų meno kūrinių vertę.

Virtualioje parodoje išvysite gausią tarpukario Lietuvos fotografų, Petro Babicko, Gerardo Bagdonavičiaus, Balio Buračo, Kazio Daugėlos, Jono Dvariškio, Povilo Karpavičiaus, Vytauto Maželio, Antano Naruševičiaus ir kt., kūrinių kolekciją saugomą Fotografijos muziejuje. Taip pat eksponuojamos Domicėlės Tarabildienės fotografijos iš Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio, Vytauto Augustino darbai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus bei Veronikos Šleivytės kūriniai iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinio.

Naujai startavusioje virtualių pasakojimų svetainėje www.museum4u.lt pristatoma plati tarpukario Lietuvos fotografijų pasakoja apie Pirmosios Lietuvos respublikos gyvenimą, atskleidžia lietuviškosios tapatybės paveikslą, gamtos, miestų ir miestelių, visuomeninės sanklodos kraštovaizdį, pilietinę savivoką ir vertybes, užfiksuotas savitais fotografų vizualiniais formatais, reprezentuojančiais tradiciją ir modernius kūrybinius ieškojimus.

Fotografijų paroda

Informaciją apie parodą teikia
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus muziejininkė
Teklė Tomkutė-Vaičiulienė, tel. 8 41 524393,
el. paštas: .