Šiauliečio fotomenininko Algirdo Musneckio jubiliejinė 80-mečio paroda „O buvo taip…” retrospektyviai pristato ilgametę autoriaus kūrybą.

Studijuodamas Šiaulių pedagoginiame institute (dabar – Šiaulių universitetas), A. Musneckis įsigijo pirmąjį fotoaparatą „Smena” ir nuo tada pradėjęs fotografuoti neapleidžia šios veiklos iki šiol – fotografija tapo gyvenimo prasme. A. Musneckio gyvenimas ir kūrybinis kelias glaudžiai susijęs su gimtuoju miestu – Šiauliais, todėl parodos lankytojai turi galimybę susipažinti su meniniais projektais, skatinusiais kultūrinį ir kūrybinį vyksmą mieste, išvysti, kaip Šiauliai atrodė sovietiniais laikais, keitėsi.

1966 m. A. Musneckis pradėjo lankyti ELTOS fotokorespondento Antano Dilio organizuotus Šiaulių fotoklubo užsiėmimus ir dalyvauti meninės fotografijos parodose Šiauliuose, kituose Lietuvos miestuose ir svetur: Jelgavoje (Latvija), Leningrade, (Rusija). Tuo pat metu pedagoginiame institute įsteigė fotolaboratoriją ir studentų fotostudiją, kurioje didelis būrys jaunimo susipažino su fototechnika ir fotografijos menu. Kai kurie iš buvusių A. Musneckio mokinių – fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas ir kiti – savo gyvenimą susiejo su fotografija ir pasiekė svarių kūrybinių laimėjimų. 1972 m. A. Musneckis buvo išrinktas Lietuvos fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus pirmininku.

Fotomenininkas daugelį metų fotografavo Šiaulių universiteto gyvenimą, dėstytojus ir studentus. „A. Musneckis sukoncentravo dėmesį į žmogaus vaizdą, sakysim, universiteto dėstytojų buvimą, augimą, įvairias jų gyvenimo situacijas – susidaro visos epochos iškalbinga panorama. Portretuose fiksuojama ne tik fizinė būsena, bet ir dvasios slinktis, kuri lemia ganėtinai netikėtą personažų atpažįstamumą. 1998 m. jo surengta personalinė „Dėstytojų paroda” sulaukė itin teigiamų įvertinimų”, – pastebi menotyrininkas prof. Vytenis Rimkus.

Tačiau ne tik Šiaulių universitetas dėkingas fotografui už nuotraukose įamžintą kelių dešimčių metų istoriją. Tik pradėjęs fotografuoti, autorius nukreipė savo fotoaparato objektyvą į Šiaulių miesto žmones, žymias vietas, senus pastatus ar augančias naujas statybas. Gimtojo miesto motyvai žymi visą autoriaus kūrybą. Jis kruopščiai fiksuoja žmones ar įvykius, kiekvieną miesto gyvenimo pulso tvinksį, kiekvieną detalę, kurių visuma atskleidžia miesto dvasią ir kuria vaizdinę miesto istoriją, dažnai pristatomą su jaunatviška energija ir užsidegimu A. Musneckio organizuojamose proginėse ir teminėse parodose.

Autorius rengia ne tik personalines parodas, jis ne kartą yra subūręs šiauliečius fotografus bendroms parodoms ar meninėms akcijoms, aktyviai tebedirba su jaunimu, kaip vertintojas ar iniciatorius dalyvauja konkursuose, konferencijose ir aptarimuose.

Neabejotini A. Musneckio nuopelnai ir puoselėjant Šiaulių krašto fotografijos istoriją. Jis aktyviai bendradarbiauja su Šiaulių „Aušros” muziejumi ir dalijasi surinkta informacija apie senuosius Šiaulių fotografus, jų kūrybą, yra tarpininkavęs perduodant Fotografijos muziejui senųjų fotografų kūrybinį palikimą, dovanojęs senosios fototechnikos, perdavęs per 200 kūrinių. Sukauptomis žiniomis A. Musneckis dosniai ir nesavanaudiškai dalijasi su kraštotyrininkais ir fotografijos istorijos tyrinėtojais.

„A. Musneckio kūryba, organizacinė veikla atspindi svarbų fotografijos raidos etapą: fotomenas tampa savarankiška meno šaka su savitomis technologijomis, fotoaparatų gamyba, ekonomika, kuriasi draugijos, sąjungos ir, galų gale, fotografijos ir fotomeno teorijos ir istorija. Garbingą savo jubiliejų fotomenininkas įprasmina viso gyvenimo, visos kūrybos vaizdais, nors, aišku, ir didelė jubiliejinė ekspozicija atspindi tik dalį visumos”, – apie A. Musneckį atsiliepia prof. V. Rimkus.