2021 m. gegužės 28 d. (penktadienį), 19 val. Fotografijos muziejuje Šiauliuose (Vilniaus g. 140) atidaroma Andriaus Grigalaičio su Tomu Andrijausku paroda „Nefilmuota tikrovė. Miglos žemėlapiai“. Paroda rengiama bendradarbiaujant su Šiaulių dailės galerija ir yra 19-ojo medijų meno festivalio „Enter“ dalis.

Fotografijos muziejaus studijoje lankytojai turės galimybę tyrinėti dviejų kūrėjų – Tomo Andrijausko ir Andriaus Grigalaičio parodos „Nefilmuota tikrovė. Miglos žemėlapiai“ maršrutus. Paroda sumanyta kaip dviejų, Šiaulių miesto erdve ir požiūriu į kūrybą susietų, kūrėjų vizualus dialogas Fotografijos muziejaus erdvėje, tarpusavyje derinant chemiją, fiziką ir metafiziką. Sukurti maršrutai klaidinantys ir migloti. Tačiau labai dažnai tai, kas svetima ir baugina, greitai tampa artimiausia aplinka. Autoriai pateiks receptus, kaip nepasiklysti ir prisijaukinti patiriamas jausenas ir vaizduotės keliones.

T. Andrijauskas, būdamas vienas iš videomeno Lietuvoje pradininkų ir eksperimentinio audiovizualinio meno iniciatorių Šiauliuose, buvusiuose šiuolaikinio meno epicentru, sugrįžta į „Enter“ festivalį kaip parodos bendraautoris ir tęsia ieškojimus videoeksperimentuose. Jis parodoje vaizdu siekia perteikti savo vidinės būsenos ir vis greitėjančio gyvenimo tempo sąveikas.

Kartu parodoje įpinamas ir A. Grigalaičio pasakojimas – „Miglų žemėlapiai“. Fotografas, žiūrėdamas į žemėlapį, ieško ne kelio. Priešingai – galimybės pasiklysti. Dairosi vietų, kurios neturi koordinačių, kurios yra tarp ten ir čia. Minimalistinis iš miglų išnyrantis vizualinis maršrutas žada kelionę į unikalią vizualinę patirtį.

Parodos Fotografijos muziejuje veiks iki 2021 m. liepos 6d.

Organizatoriai: Fotografijos muziejus, Šiaulių dailės galerija
Rėmėja: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus muziejininkė-rinkinio saugotoja
Teklė Tomkutė-Vaičiulienė
tel. 8 41 524393
el. paštu .