SchoolTrip (Mokyklos kelionė, liet. k.) – tai įrankis, leidžiantis mokiniams patiems suplanuoti jų mokyklos ekskursiją. Internetinės sąsajos pagalba mokytojas gali sudaryti kelių parametrų nustatymus, sudarant kelionės pagrindą. Mokiniai paruoštą kelionės šabloną pildo informacija praktine kelionės informacija, kultūros paveldo objektų lankymo, istoriniais duomenimis. Jie mokosi planuoti kelionę nuo a iki z kartu įtraukdami į planavimo procesą ir kultūros paveldą. Pabaigoje sugeneruojamas kelionės žurnalo tipo dokumentas (Journal angl. k.), kuris gali būti naudojamas kaip maršruto vadovas.

Daugiau