Negatyvų rinkinyje išsiskiria vertinga Juozapo Žiogo istorinių negatyvų grupė, kurioje užfiksuoti XX a. pr. senojo Lietuvos kaimo architektūros, kryžių, koplytėlių, kraštovaizdžių dokumentiniai vaizdai. Autorius kunigas J. Žiogas buvo vienas iš pirmųjų lietuvių archeologų, kraštotyrininkas ir draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Jis rinko tautosaką, liaudies dainas, domėjosi etnografija ir dalyvavo lietuvių nacionaliniame judėjime.