2016 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus saugyklose buvo saugoma beveik 9 tūkst. archeologijos eksponatų. Kolekcija buvo pradėta kaupti nuo pat muziejaus įkūrimo 1923 m. Iš gyventojų buvo surenkami atsitiktinai rasti archeologiniai radiniai, aptikti ariant žemę ar kasant žvyrą. 1932 m. muziejaus bendradarbis archeologas Balys Tarvydas pradėjo archeologinius tyrinėjimus, jis kasinėjo Gibaičių (Šiaulių r.), Linkaičių, Lieporų, Jauneikių (Joniškio r.) ir kitus kapinynus. Visi tyrimų metu surinkti radiniai buvo perduoti muziejui. Vėliau archeologinius tyrinėjimus pratęsė kiti muziejuje dirbę archeologai, šiuo metu apylinkėse surinktus radinius perduoda muziejaus ir kitų institucijų tyrėjai, pasitaiko ir atsitiktinai rastų radinių.

Archeologijos eksponatai apima labai platų laikotarpį, nuo akmens amžiaus iki naujųjų amžių. Šiaulių „Aušros“ muziejuje daugiausiai saugomi archeologiniai radiniai iš Šiaulių krašto, t. y. artimiausių rajonų – Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Kelmės, Radviliškio. Yra ir negausių radinių iš tolimesnių vietovių, įvairiais keliais patekusių į muziejaus rinkinius.

Muziejuje sukaupta gausi archeologijos radinių kolekcija pasakoja apie žmonių gyvenimą Šiaulių krašte gilioje praeityje.

Daugiau