Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministrės 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-143, 2018 m. vasario 1 d. – liepos 1 d. Šiaulių „Aušros” muziejaus padalinių ekspozicijų lankymas moksleiviams – nemokamas.

Ši tvarka galioja bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas.

Atkreipiame dėmesį, kad kitos muziejaus paslaugos, tokios kaip edukacijos, ekskursijos su gidu ir pan., išlieka mokamos pagal patvirtintą Šiaulių „Aušros” muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainoraštį ir joms būtina išankstinė registracija.

Kilus abejonei dėl ketinančio nemokamai lankyti muziejaus ekspozicijas asmens amžiaus, darbuotojas turi teisę paprašyti parodyti moksleivio pažymėjimą.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniai: Chaimo Frenkelio vila, Fotografijos muziejus, Žaliūkių malūnininko sodyba, Dviračių muziejus, Radijo ir televizijos muziejus, ŠAM Edukacijos centras, poeto Jovaro namas.

Išsamesnė informacija tel. (8 41) 43 36 80, (8 41) 52 69 33.