Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys pristato Raudondvario grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus kūrybą

Benediktas Henrikas Tiškevičius (Benedykt Henryk Tyszkiewicz, Beinoît Henri Tyszkiewicz, Benoît de Tyskiewicz, 1852–1935) – išskirtinė, tačiau dar nepakankamai pažinta Lietuvos kultūros istorijos asmenybė. Jis buvo neeilinė fotografijos meno figūra, vienas iš meninės fotografijos pirmtakų Lietuvoje ir pirmasis šalies keliautojas-fotografas. Lietuvą ir Prancūziją savaisiais namais laikęs fotografas nuo 1884 m. dalyvavo Prancūzų fotografų draugijos veikloje, nuo 1898 m. buvo prestižinio Paryžiaus fotoklubo narys. Nuo 1894 m. dalyvavo parodose, jo nuotraukos publikuotos reprezentaciniuose prancūzų piktorializmo leidiniuose, parodų kataloguose, žurnaluose. B. H. Tiškevičiaus kūryba atitiko europines ano meto fotografijas tendencijas ir neturėjo analogų Lietuvoje.

Daugelį dešimtmečių B. H. Tiškevičiaus, kaip fotografo, vardas Lietuvoje buvo beveik nežinomas, o kūrybinio palikimo fragmentai saugoti tik užsienyje. Manyta, kad visa kita negrįžtamai prarasta, todėl prieš kelis metus atrasta ir į Lietuvą sugrąžinta didžiulė jo kūrinių kolekcija tapo tikra sensacija ir papildė Lietuvos fotografijos istoriją naujais išskirtiniais štrichais.
2021 m. Fotografijos muziejuje Šiauliuose, Vilniaus paveikslų galerijoje ir Raudondvario pilyje Kauno rajone vienu metu net trys parodos, skirtos garsaus keliautojo, mecenato ir fotografo, Raudondvario grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus (1852–1935) gyvenimui ir fotografinei kūrybai, kuriose visuomenė buvo supažindinta su neseniai į Lietuvą sugrįžusią fotografo kūrinių kolekcija ir užsienyje saugomais jo fotografijos archyvais. Parodas koordinuotai bendradarbiaudami surengė trys Lietuvos muziejai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai, Lietuva), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kauno rajono muziejus, bei aukcionų namai „Ars Via“. Kauno rajono muziejaus parodoje Raudondvario pilyje „Raudondvario grafų Tyszkiewicz‘ių šeimos portretas“ pasakota apie B. H. Tiškevičiaus ir jo šeimos gyvenimą Raudondvaryje, Vialoje ir čia leistą laiką, išvykas, šeimos kelionių po pasaulį akimirkas. Parodoje „Tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Du grafo Tiškevičiaus pasauliai jo XIX a. pabaigos nuotraukose“ Vilniaus paveikslų galerijoje daugiausia pristatytos Petraičių šeimos rinkinyje saugomos anksčiau dingusiomis laikytos grafo B. H. Tiškevičiaus dokumentinės ir meninės nuotraukos, darytos Prancūzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje bei netoli Vilniaus buvusiame Vialos dvare dabartinėje Baltarusijoje. Fotografijos muziejuje Šiauliuose, parodoje „Grafo Tiškevičiaus fotografijos studija. Epochų inscenizacijos“, analizuoti grafo B. H. Tiškevičiaus fotografijos ypatumai, meniniai ieškojimai ir pasiekimai, fotografinės kūrybos istoriniai ir šiuolaikiniai kontekstai. Čia pristatyta Fotografijos muziejuje saugoma B. H. Tiškevičiaus kūrinių kolekcija, kitur Lietuvoje ir užsienyje pasklidę autoriaus kūriniai. Parengta ir virtualios realybės galerija, atskleidžianti B. H. Tiškevičiaus ir šiuolaikinių autorių kūrybos paraleles.
Parodos Fotografijos muziejuje temos pagrindu parengtas leidinys „Grafo Tiškevičiaus fotografijos studija“, kuriame B. H. Tiškevičius atsiskleidžia kaip savitas, išradingas ir jautrus kūrėjas.

Leidinio pristatymas
Fotografijos muziejuje – 2022 m. gruodžio 22 d. 17.30 val.

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė