Fotografijos muziejus kviečia domėtis fotografijos istorija, menu ir žiūrėti dviejų lektorių – menotyrininko, meno teoretiko Virginijaus Kinčinaičio ir fotografijos istoriko, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Stanislovo Žvirgždo paskaitų įrašus viešai prieinamus internete, Fotografijos muziejaus Youtube kanale.

Youtube

Muziejus šiais metais įgyvendino projektą, kurio metu buvo skaitomos ir viešai transliuojamos paskaitos įvairiomis fotografijos temomis. Šio projekto dėka buvo atgaivintas ir po daugiau nei metų pertraukos į muziejų sugrįžo Virginijaus Kinčinaičio paskaitų ciklas „Vaizdų gyvenimai V“, kurio gyvos tiesioginės paskaitų transliacijos sulaukė didžiulio susidomėjimo ir jau skaičiuoja tūkstančius peržiūrių Fotografijos muziejaus Facebook puslapyje. Lektorius keturiose paskaitose plėtė fotografijos meno suvokimo ribas, pasiūlydamas menotyrinę, filosofinę, antropologinę vaizdų analizės perspektyvą.

V. Kinčinaičio paskaitose tyrinėjamos įvairios fotografinės temos intriguojančiais ir netikėtais diskursais: analizuojami JAV dailininko Edward‘o Hopper‘io paveikslai, jiems būdingas fotogeniškumas ir brėžiamos sąsajos su fotografijos menu; kalbama apie mados fotografijos žanrą, jo kismą istorijos tėkmėje bei šiuolaikinį veidą, kuriame jungiasi vilionės ir prievartos apraiškos; atverčiami Vermachto karių mėgėjiškų fotografijų albumai ir analizuojami vaizdai iš Antrojo pasaulinio karo, mums bylojantys apie karių biografijas, jų asmeninę aplinką ir karo kelionės patirtis; tyrinėjamas natiurmorto žanras, kuris klestėjo 18 a. ir atgimė ankstyvosios fotografijos mene, svarstomos šio žanro savybės patraukusios šiuolaikinių fotografų akį.

Virginijaus Kinčinaičio paskaitos

Peizažo fotografijos meistras ir fotografijos istorijos žinovas Stanislovas Žvirgždas gvildeno fotografijos istorijos momentus ir skaitė keturias paskaitas šiomis temomis: „Meninė fotografija: pirmieji metai 1839–1890“, „Piktorializmas, rusų avangardas, modernizmas 1890–1940“, „Ar buvo modernizmas Lietuvos fotografijoje?“, „Lietuvos fotografai-keliautojai.“ Paskaitose lektorius pristato pirmuosius meninės fotografijos bandymus bei jų autorius, gilinasi į piktorializmo judėjimą fotografijoje, intriguoja žiūrovą rusų avangardo fotografijos pavyzdžiais, kalba apie Lietuvos fotografijos mene pasireiškusius modernizmo bruožus ir jo raiškos formas, pristato Lietuvos kelionių fotografijos istoriją nuo 19 a. antrosios pusės iki pat šių dienų ir žymiausius Lietuvos fotografus-keliautojus. Visų lektoriaus paskaitų premjerinės transliacijos vyko Fotografijos muziejaus Youtube kanale, kurių įrašai preinami kiekvienam.

Stanislovo Žvirgždo paskaitos

Paskaitų projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.