Apie muziejų

Fotografijos muziejaus (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys) yra vienintelis specializuotas fotografijos istorijos, meno ir technikos muziejus Lietuvoje, daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą beveik 150 000 eksponatų ir muziejinių vertybių Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos, spaudinių ir dokumentų rinkinį. Modernizuotame muziejuje organizuojamos šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio fotografijos parodos, vyksta susitikimai su autoriais, fotografijos tyrinėtojais, edukaciniai užsiėmimai bei kita įvairiapusė šiuolaikiška ir inovatyvi edukacinė ir pramoginė veikla.

Muziejаus stiprybė – jauna, motyvuota, kūrybinga ir draugiška komanda!

Pareigybės lygis

Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2.

Veiklos sritis

Muziejaus lankytojų aptarnavimas, konsultavimas, ekskursijų ir edukacinių programų, renginių ruošimas ir jų vedimas, kitos susijusios užduotys.

Darbuotojo funkcijos

rengia ir veda apžvalgines ir temines ekskursijas nuolatinėse ekspozicijose ir parodose;

rengia ir veda edukacinius užsiėmimus, organizuoja ir veda renginius;

kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą, reikalingą apžvalginėms ir teminėms ekskursijoms, edukaciniams užsiėmimams;

dalyvauja rengiant ir vykdant muziejinės veiklos projektus;

aptarnauja, konsultuoja lankytojus;

užtikrina eksponatų, esančių parodose, ekspozicijose apsaugą;

esant poreikiui, atlieka kasininko darbą: parduoda muziejaus lankymo bilietus, prekiauja leidiniais ir suvenyrais muziejuje ir elektroninėje parduotuvėje, atsiskaito už parduotus bilietus, leidinius muziejaus buhalterijai, veda lankytojų apskaitą;

dalyvauja muziejinių rinkinių skyriaus, kuriam yra priskirtas, veikloje pagal atskirus šio skyriaus vedėjo nurodymus atlieka jam pavestus muziejininko-specialisto darbus.

Kvalifikaciniai reikalavimai

• turėti meno, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų k. bei rusų k.;

turėti gerų komunikacinių įgūdžių su įvairaus amžiaus žmonėmis;

turėti žinių ir gebėti naudotis garso ir vaizdo technika, kasos aparatu;

turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo srities veiklą;

būti susipažinus su šiuolaikine Lietuvos fotografija ir pasaulio fotografijos istorija.

Kita informacija

Priskaitytas darbo užmokestis pilnu pareigybės krūviu – nuo 849,60 Eur

CV ir motyvacinį laišką su žyma „Ekspozicijų konsultantas“ siųskite Fotografijos muziejaus vadovei
Vilijai Ulinskytei-Balzienei

el. paštu 
iki 2022 m. gegužės 1 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.