2013–2015 m. dalyvavome tarptautiniame projekte „AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų“.

Šiaulių „Aušros“ muziejus projekte dalyvavo kartu su 40 partnerių iš 21 Europos sąjungos šalies.

Vienas iš svarbiausių „AthenaPlus“ tikslų buvo papildyti „Europeanos“ skaitmeninę biblioteką dideliu kiekiu privataus ir viešojo sektoriaus suskaitmeninto paveldo turinio, pagrindinį dėmesį skiriant muziejų kolekcijoms. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, partneriai pateikė Euroepanai 3,565,620 metaduomenų, susietų skaitmeniniais objektais, „AthenaPlus“ tapo antruoju pagal „Europeanai“ pateiktų duomenų kiekį projektu.

Šiaulių „Aušros“ muziejus papildė „Europeaną“ 10199 muziejaus eksponatais, tarp kurių yra ir Fotografijos muziejuje saugomų eksponatų duomenys su skaitmeniniais vaizdais.

Daugiau

Įgyvendinus antrąjį projekto tikslą, buvo užtikrinta geresnė „Europeanos“ turinio paieška, turinio gavimas ir jo panaudojimas tobulinant terminologijų valdymą. Šiam tikslui pasiekti buvo sukurta „Tezaurų valdymo platforma TMP2“ – internetinė aplikacija tezaurų valdymui: terminų ir reikšmių struktūrizavimui, duomenų praturtinimui, susiejimui ir eksportavimui.

Trečiuoju tikslu buvo siekiama ištirti, kaip metaduomenys gali būti pakartotinai panaudojami ir pritaikomi skirtingų poreikių naudotojams (turistams, mokykloms, mokiniams). Įgyvendinant šį tikslą, buvo sukurti 5 įrankiai, skirti suskaitmeninto kultūros paveldo pakartotiniam panaudojimui: „CityQuest“, „SchoolTrip“, „Urban Explore“, „eCultureMap“, „MOVIO“. Informaciją, kaip naudotis „AthenaPlus“ projekto metu sukurtais įrankiais pateikiama „AthenaPlus“ informaciniame puslapyje.

Daugiau